Parteneriat Strategic  Erasmus+ “FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES ”

Reuniune transnaţională Porto (Portugalia),

22-24 noiembrie 2017

Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani este coordonatorul proiectului  “From Knowledge To Competences” , nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037318, care se derulează în perioada 2017-2019, în cadrul programului Erasmus+, parteneriate strategice doar între școli, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Scopul proiectului  este  îmbunătățirea competențelor de bază în limba maternă, în limbi străine și în matematică și științe ale elevilor.

În perioada 22-24 noiembrie 2017, Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani a participat la prima reuniune transnaţională de proiect, care a avut loc la Porto , în Portugalia. Au participat un număr de 12 cadre didactice, membrii ai echipelor de gestiune a proiectului, din cele şase ţări partenere: Portugalia, Turcia, Bulgaria, Italia, Estonia şi Polonia.

Au fost programate întâlniri de lucru care au vizat modalităţile de lucru referitoare la implementarea proiectului la nivelul şcolilor participante, stabilirea responsabilităților fiecărui partener implicat, definitivarea calendarului  reuniunilor de proiect şi a activităţilor transnaţionale de învăţare-predare-formare, stabilirea unor criterii comune de selecţie a participanţilor la mobilităţi (elevi şi cadre didactice) pe toată durata proiectului.

Totodată, participanții la reuniune au discutat detalii privind organizarea celor două ateliere de lucru destinate formării cadrelor didactice, a activităţilor pentru elevi (crearea unei poveşti în lanţ şi realizarea unei culegeri de probleme de matematică şi fizică), au ales  logo-ul proiectului (în urma  votului elevilor) şi au discutat despre modalităţile de valorizarea a produselor  finale ce urmează a fi realizate în cadrul acestui proiect.

 

Coordonator proiect,

prof. Cristina Aioniţoaei

Rezultate_selectie_Turcia

Anunt_ERASMUS_KA2

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA MOBILITĂȚI 2

NEWSLETTER_1

COMUNICAT DE PRESĂ

Botoșani, 18 noiembrie 2017

Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani, în parteneriat cu 6 școli din Turcia, Portugalia, Estonia, Bulgaria, Italia și Polonia, va  implementa în perioada septembrie 2017 – august 2019 parteneriatul strategic intitulat “ From Knowledge To Competences”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+.

Scopul proiectului  este  îmbunătățirea competențelor de bază în limba maternă, în limbi străine și în matematică și științe ale elevilor.

Dintre obiectivele proiectului amintim facilitarea schimbului de bune practici în utilizarea metodelor interactive de predare-învățare a disciplinelor școlare din ariile curricculare Limbă și Comunicare și Matematică și Științe și promovarea acestora în scopul creșterii performanțelor elevilor.

Principalele activități ale proiectului cuprind mobilități transnaţionale de învăţare/ formare pentru elevi (în Turcia și Italia) și de învăţare, predare și formare pentru cadrele didactice (în România și Polonia), susținerea a două ateliere de lucru axate pe metode interactive de predare/învățare, realizarea unui curs de formare destinat profesorilor și a unor portofolii didactice pentru disciplinele limba maternă, limba engleză, matematică și științe, crearea unei povestiri în lanț, intitulată Micul Cercetător și a unei culegeri de probleme de matematică, realizate de către elevi.

Prima mobilitate transnațională va avea loc în perioada 22-24 noiembrie 2017, la Porto, în Portugalia. La această mobilitate, destinată reglementării problemelor legate de coordonarea şi implementarea proiectului, vor participa prof. Eugenia Filip, directorul unității de învățământ și prof. Cristina Aionițoaei, coordonatorul european al proiectului.

Pentru mai multe informatii legate de implementarea acestui proiect, poate fi contactată prof. Cristina Aionițoaei, coordonator proiect, Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani, tel.0231/5113637.

 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului. Agenţia Naţională sau Comisia

          Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul sau modul în care va fi utilizat acest  material.

Rezultatele selecției echipei de implementare a proiectului „From Knowledge to Competences”

ANUNȚ

selecţie echipa de implementare a proiectului de parteneriat strategic, educație școlară, cu titlul „From Knowledge to Competences”
nr.de referință 2017-1-RO01-KA219-037318
În perioada 02-06.10.2017 va avea loc selecţia membrilor echipei de implementare a proiectului „From Knowledge to Competences”, proiect de parteneriat strategic, în cadrul programului Erasmus+, nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-037318 (perioadă de derulare: 2017-2019).

Parteneri:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 Botoșani (România) – școală coordonatoare;
TALATPAŞA ORTAOKULU, Izmir (Turcia);
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO, Porto (Portugalia);
SU „KOZMA TRICHKOV”, Vratsa (Bulgaria);
ISTITUTO COMPRENSIVO „F.SCO DE SANCTIS”, Villanova del Battista (Italia)
PÕLVA KOOL, Põlva (Estonia);
GIMNAZJUM NR 94 IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ, Varșovia (Polonia).
Criteriile de selecţie pot fi consultate pe site-ul Școlii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani: http://scoalanr11botosani.info/
Pentru participarea la selecţie, se va depune la Secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani, până în data de 29.09.2017, orele 14: 00, un dosar de candidatură, care va conţine:
– O scrisoare de intenţie adresată directorului unității școlare, semnată şi datată în original;
– Un exemplar din CV-ul Europass, semnat în original şi datat pe fiecare pagină.
– Documente justificative relevante în procesul de selecție.
Rezultatele selecţiei se vor comunica până în data de 07.10.2017.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului. Agenţia Naţională sau Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul sau modul în care va fi utilizat conţinutul acestor informaţii.

Criterii selectie