Rezultate selectie_Polonia

Anunt_selectie_Polonia

Procedura_selectie_mobilitati_Polonia

Fisa_autoevaluare

ACTIVITATE TRANSNAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢARE/FORMARE PENTRU ELEVI

IZMIR (TURCIA), 05-11 martie 2018

În perioada 05-11 martie 2018, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani au participat la prima activitate transnaţională de învăţare/formare pentru elevi din cadrul parteneriatului strategic “FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES ”, nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037318, din cadrul Programului Erasmus+, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

La această activitate au participat un număr de 33 de elevi şi 20 de profesori din toate ţările implicate în proiect. De la Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani au fost selectați 4 elevi însoţiti de un cadru didactic.

Au fost programate ateliere de lucru în cadrul cărora au fost redactate primele două capitole ale povestirii în lanţ Micul Cercetător și au fost create şi rezolvate probleme de matematică destinate învăţământului primar şi gimnazial (clasa a V-a). De asemenea, elevii au participat şi la ore de matematică, de ştiinţe şi de limbă engleză susţinute de profesorii de la Talatpaşa Ortaokulu, Bayrakli – şcoala gazdă.

Agenda întâlnirii a cuprins şi activităţi destinate să-i familiarizeze pe participanţi cu tradiţiile şi cultura turcă: un atelier de marbeling (arta de a crea modele colorate prin stropirea și perierea pigmenților coloranți într-o tavă cu apă şi ulei și apoi transferarea acestui model pe hârtie), realizarea unui ceas utilizând cunoștințe dobândite la orele de fizică și chimie, precum şi vizitarea unor site-uri arheologice și muzee din zona Izmirului.

 

 

Rezultate_selectie_Turcia

Anunt_ERASMUS_KA2

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA MOBILITĂȚI 2

Parteneriat Strategic  Erasmus+ “FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES ”

Reuniune transnaţională Porto (Portugalia),

22-24 noiembrie 2017

Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani este coordonatorul proiectului  “From Knowledge To Competences” , nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037318, care se derulează în perioada 2017-2019, în cadrul programului Erasmus+, parteneriate strategice doar între școli, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Scopul proiectului  este  îmbunătățirea competențelor de bază în limba maternă, în limbi străine și în matematică și științe ale elevilor.

În perioada 22-24 noiembrie 2017, Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani a participat la prima reuniune transnaţională de proiect, care a avut loc la Porto , în Portugalia. Au participat un număr de 12 cadre didactice, membrii ai echipelor de gestiune a proiectului, din cele şase ţări partenere: Portugalia, Turcia, Bulgaria, Italia, Estonia şi Polonia.

Au fost programate întâlniri de lucru care au vizat modalităţile de lucru referitoare la implementarea proiectului la nivelul şcolilor participante, stabilirea responsabilităților fiecărui partener implicat, definitivarea calendarului  reuniunilor de proiect şi a activităţilor transnaţionale de învăţare-predare-formare, stabilirea unor criterii comune de selecţie a participanţilor la mobilităţi (elevi şi cadre didactice) pe toată durata proiectului.

Totodată, participanții la reuniune au discutat detalii privind organizarea celor două ateliere de lucru destinate formării cadrelor didactice, a activităţilor pentru elevi (crearea unei poveşti în lanţ şi realizarea unei culegeri de probleme de matematică şi fizică), au ales  logo-ul proiectului (în urma  votului elevilor) şi au discutat despre modalităţile de valorizarea a produselor  finale ce urmează a fi realizate în cadrul acestui proiect.

Coordonator proiect,

prof. Cristina Aioniţoaei

 

NEWSLETTER_1

COMUNICAT DE PRESĂ

Botoșani, 18 noiembrie 2017

Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani, în parteneriat cu 6 școli din Turcia, Portugalia, Estonia, Bulgaria, Italia și Polonia, va  implementa în perioada septembrie 2017 – august 2019 parteneriatul strategic intitulat “ From Knowledge To Competences”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+.

Scopul proiectului  este  îmbunătățirea competențelor de bază în limba maternă, în limbi străine și în matematică și științe ale elevilor.

Dintre obiectivele proiectului amintim facilitarea schimbului de bune practici în utilizarea metodelor interactive de predare-învățare a disciplinelor școlare din ariile curricculare Limbă și Comunicare și Matematică și Științe și promovarea acestora în scopul creșterii performanțelor elevilor.

Principalele activități ale proiectului cuprind mobilități transnaţionale de învăţare/ formare pentru elevi (în Turcia și Italia) și de învăţare, predare și formare pentru cadrele didactice (în România și Polonia), susținerea a două ateliere de lucru axate pe metode interactive de predare/învățare, realizarea unui curs de formare destinat profesorilor și a unor portofolii didactice pentru disciplinele limba maternă, limba engleză, matematică și științe, crearea unei povestiri în lanț, intitulată Micul Cercetător și a unei culegeri de probleme de matematică, realizate de către elevi.

Prima mobilitate transnațională va avea loc în perioada 22-24 noiembrie 2017, la Porto, în Portugalia. La această mobilitate, destinată reglementării problemelor legate de coordonarea şi implementarea proiectului, vor participa prof. Eugenia Filip, directorul unității de învățământ și prof. Cristina Aionițoaei, coordonatorul european al proiectului.

Pentru mai multe informatii legate de implementarea acestui proiect, poate fi contactată prof. Cristina Aionițoaei, coordonator proiect, Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani, tel.0231/5113637.

 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului. Agenţia Naţională sau Comisia

          Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul sau modul în care va fi utilizat acest  material.

Rezultatele selecției echipei de implementare a proiectului „From Knowledge to Competences”

ANUNȚ

selecţie echipa de implementare a proiectului de parteneriat strategic, educație școlară, cu titlul „From Knowledge to Competences”
nr.de referință 2017-1-RO01-KA219-037318
În perioada 02-06.10.2017 va avea loc selecţia membrilor echipei de implementare a proiectului „From Knowledge to Competences”, proiect de parteneriat strategic, în cadrul programului Erasmus+, nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-037318 (perioadă de derulare: 2017-2019).

Parteneri:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 Botoșani (România) – școală coordonatoare;
TALATPAŞA ORTAOKULU, Izmir (Turcia);
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO, Porto (Portugalia);
SU „KOZMA TRICHKOV”, Vratsa (Bulgaria);
ISTITUTO COMPRENSIVO „F.SCO DE SANCTIS”, Villanova del Battista (Italia)
PÕLVA KOOL, Põlva (Estonia);
GIMNAZJUM NR 94 IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ, Varșovia (Polonia).
Criteriile de selecţie pot fi consultate pe site-ul Școlii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani: http://scoalanr11botosani.info/
Pentru participarea la selecţie, se va depune la Secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani, până în data de 29.09.2017, orele 14: 00, un dosar de candidatură, care va conţine:
– O scrisoare de intenţie adresată directorului unității școlare, semnată şi datată în original;
– Un exemplar din CV-ul Europass, semnat în original şi datat pe fiecare pagină.
– Documente justificative relevante în procesul de selecție.
Rezultatele selecţiei se vor comunica până în data de 07.10.2017.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului. Agenţia Naţională sau Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul sau modul în care va fi utilizat conţinutul acestor informaţii.

Criterii selectie

ACTIVITĂȚI DE PROIECT

 1. Organizarea a 4 mobilități virtuale, resp. Turcia, sept. 2017, martie 2018, sept. 2018, dec. 2018;
 2. Crearea logo-ului proiectului, resp. Bulgaria, oct. 2017;

       M1. Mobilitate transnațională, Portugalia, nov. 2017;

 1. Realizarea unui portofoliu didactic pentru matematică, resp. România și Estonia, ian. 2018;
 2. Activitate transnaţională de învățare/formare pentru elevi, Turcia, martie 2018;
 3. Crearea primelor 2 părți a povestirii în lanț Micul Cercetător, resp. Bulgaria, martie 2018;
 4. Compunerea de probleme de matematică și fizică de către elevi, resp. România și Estonia,

apr.2018:

M2.  Mobilitate transnațională, România, mai 2018;

 1. Activitate transnaţională de predare/formare pentru cadre didactice, România, mai 2018;
 2. Organizarea a două ateliere de lucru, unul pe metode de predare interactive, resp. Estonia, Bulgaria, Polonia, Italia, mai 2018 și unul pe metode de predare non-formale, resp. România, Portugalia, Turcia, oct. 2018;
 3. Redactarea cursului de formare pentru profesori structurat pe 2 module: 1.Metode de predare interactive și 2. Metode de predare non-formale, mai 2018- iun. 2019;
 4. Realizarea portofoliului didactic la științe, resp. Turcia, Italia și Bulgaria, iun. 2018;
 5. Realizarea portofoliului didactic la limba engleză, resp. Polonia și Portugalia, sept. 2018;
 6. Realizarea părților 3 și 4 a poveștii Micul Cercetător, sept. 2018;
 7. Activitate transnaţională de predare/formare pentru cadre didactice, Polonia, nov. 2018;
 8. Activitate transnaţională de învățare/formare pentru elevi, Italia, martie 2019;
 9. Crearea părților 5 și 6 a povestirii în lanț Micul Cercetător, martie 2019;
 10. Editarea formei finale a culegerii de probleme de matematică și fizică, resp. Bulgaria, apr. 2019;
 11. Editarea formei finale a poveștii Micul Cercetător, resp. Estonia, apr. 2019;

       M3  Mobilitate transnațională, Estonia, mai 2019;

 1. Organizarea de activități de diseminare, resp. persoanele de contact/coordonator proiect, sept. 2017 – aug. 2019;