Rezultate selecție a participanților la cursurile de formare, pe fluxuri,

în cadrul proiectului de mobilitate școlară Inov8 Your School,

număr de referință 2016-1-RO01-KA101-023866

 

În urma evaluării dosarelor de candidatură, au fost selectate următoarele cadre didactice:

 • Make technology your friend! – Using ICT to engage students in the modern classroom! – Malta, noiembrie 2016:

prof. Brehuescu Mirela

prof. Gîndu Elena-Zvetlana

prof. Cojocariu Greta-Felicia

prof. Palade Corina

 • Best Practices Benchmarking – Finlanda, aprilie 2017:

prof. Gania Daniela-Mihaela

prof. Acsente Simona-Marilena

prof. Filip Eugenia

 • Innovative Teaching Methods – Olanda, iulie-august 2017:

prof. Cantimir Mihaela

prof. Filip Eugenia

prof. Aionițoaei Cristina-Maria

 • Rezervă – prof. Apostoaie Violeta-Mihaela

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

 

13.05.2016

Director adjunct, Popovici Gabriela

Reprezentant al părinților, Pancu Gabriela

Prof. Munteanu Monica

Inov8 Your School

Număr de referință – 2016-1-RO01-KA101-023866

ANUNȚ

 PRIVIND SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE

din cadrul proiectului Inov8 Your School,

număr de referință – 2016-1-RO01-KA101-023866

 

În data de 12.05.2016, va avea loc selecția profesorilor beneficiari ai mobilităților de formare din cadrul proiectului Inov8 Your School, pe fluxuri.

Cadrele didactice interesate vor depune la Comisia de Proiecte educaționale europene un dosar care va cuprinde: cerere de participare la selecție, scrisoare de intenție, CV Europass semnat pe fiecare pagină, prezentarea cursului de formare la care doresc să participe. Membrii echipei de proiect selectați în 13.11.2015 vor anexa doar cererea de participare.

În selecţia profesorilor beneficiari se va ţine cont de următoarele criterii:

– să fie profesori ai Școlii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani;

– să depună un dosar de candidatură cuprinzând următoarele documente: cerere de participare la selecție, scrisoare de intenție, CV Europass semnat pe fiecare pagină, prezentarea cursului de formare la care doresc să participe;

– să dovedească competenţe în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor;

– să dovedească abilităţi de comunicare într-o limbă străină (engleză nivel minim A2 oral şi scris);

– să aibă autoritate morală şi profesională;

Director adjunct,

Prof. Gabriela Popovici

ANUNŢ                                                                                                                                        

      pentru selecția membrilor echipei de redactare a formularului de candidatură și implementare a proiectului de mobilitate școlară, Acțiunea KA1, din cadrul Pogramului Erasmus+,  runda 1,  2016.

În perioada 02.11-10.11.2015 va avea loc selecţia membrilor echipei de proiect care vor participa la completarea formularului de candidatură și vor implementa proiectul de mobilitate școlară, Acțiunea KA1, din cadrul Pogramului Erasmus+,  runda 1,  2016.

Criteriile de selecţie sunt:

 • Să aibă experienţă în derularea de proiecte (implementare, monitorizare, evaluare,

diseminare/valorizare) (1-20p);

 • Să deţină competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză/franceză, scris (1-10 p)

şi vorbit (1-10 p);

 • Să deţină competenţe de utilizare a TIC (1-20 p);
 • Să aibă disponibilitate de a lucra în echipă (1-10 p);
 • Să aibă disponibilitate de a lucra peste program (1-10 p);
 • Să dea dovadă de spirit tolerant și civic (1-10 p).

 

Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură.

Pentru participarea la selecţie,  se va depune la Secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr.11 Botoşani, până în data de 10.11.2015, orele 12.00, un dosar de candidatură, care va conţine:

– O scrisoare de intenţie din care să reiasă ce nevoi ale organizației ați identificat dvs și cum va integra organizația dvs. competențele și experiențele dobândite de către cel/cea care participă la un proiect de mobilitate;

– Ce furnizor/furnizori de cursuri de formare ați identificat – denumirea cursului, țara de origine, limba de curs;

–  Un formular de candidatură pentru KA1 completat secțiunile F, G, H, I;

–  Un exemplar din CV-ul Europass, semnat în original şi datat pe fiecare pagină;

–  Documente justificative;

 

Rezultatele selecţiei se vor comunica până în data de 13.11.2015.

Responsabil Comisie

Proiecte educaționale europene

C.Aionițoaei

 

Grila de evaluare

pentru membrii echipei de redactarea formularului de candidatură și implementarea proiectului de mobilitate școlară, Acțiunea KA1, din cadrul Pogramului Erasmus+, runda 1,  2016

 

Numele și prenumele profesorului:

 

Criterii de selecție Punctaj maxim Punctaj obținut
 1. Cunoașterea limbii engleze/ franceze/ italiene dovedită prin documente
 • diplomă de licență – 10p.
 • atestat cursuri de formare – 7p.
 • autoevaluare prin pașaport lingvistic/ CV conform Cadrului European de Referință pentru limbi străine – 5p.
10 p.  
 1. Competențe digitale – Word, Internet, utilizare platforme de învățare
 • diplomă de licență – 10p.
 • atestat cursuri de formare – 7p.
 • experiență în utilizare – 5p.
10 p.  
 1. Experiență în redactarea și implementarea de proiecte și programe europene (LLP: Comenius/Grundtvig, Phare, Leonardo de Vinci, Arion, TiA etc.)
 • redactare și implementare – 10p.
 • implementare – 5p.

 

10 p.  
 1. Cunoașterea noului program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului Erasmus+
 • participare la sesiuni de informare – 10p.
 • studiu individual – 5p.
10 p.  
 1. Spirit de echipă, susținut prin implicarea în activități școlare și extrașcolare
5 p.  
 1. Seriozitate, credibilitate, moralitate, toleranță, spirit civic, spirit organizatoric
5 p.  
 1. Scrisoarea de intenție
10 p.  
 1. Curriculum Vitae
10 p.  
 1. Completarea formularului de candidatură
   
 1. Identificarea nevoilor de formare și a partenerilor
10 p.  
 1. Descrierea activităților
10 p.  
 1. Impact, diseminare, evaluare
10 p.  
TOTAL 100 p.  

Comisia de evaluare – Prof. Gabriela Popovici

                                       Prof. Monica Munteanu

                                       Pancu Gabriela- reprezentant al părinților