MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC

ETAPĂ PRETRANSFER

Informatii inspectie speciala la clasa

Informatii inspectie speciala LFR

ETAPĂ RESTRÂNGERE

Informatii inspectie speciala la clasa

Conditii specifice

Vacantare posturi didactice 2018 2019

APEL PENTRU SELECȚIA PROFESORILOR   ÎN GRUPURI DE  LUCRU

Adresa lansare apel

Apel_selectie_GLC_5_aprilie_2016_vs_4

Adresa nr. 3734 7.04.2016 apel pentru selecția profesorilor

Regulament Intern 2015-2016

Codul etic cadre didactice

 Metodologie gradatie 2016

 Metodologie mobilitate personal didactic 2016- 2017

 

Metodologie gradație 2017

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMENCS%206.161_2016%20ref.%20Metolodogie%20gradatie%20merit.pdf

 

Mobilitate personal didactic 2017 – 2018

O R D I N
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic
de predare din învăţământul preuniversitar in anul şcolar 2017-2018, aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/2016

http://www.isjbotosani.ro/img/uploads/elena_damii/file/OMEN_3151_2017_modificare_si_completare_Met_mob.pdf