Prezentare Generală

« Educaţia înseamnă viaţă, iar viaţa eşti tu, elevul şcolii! »IMG_0003

ecuson scoala

Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI

Școala este situată în municipiul Botoşani, pe Calea Naţională, nr.75, telefon/fax 0231513637, e-mail: scoalano11@yahoo.com şi oferă servicii educaţionale unei comunităţi mai mari decât circumscripţia şcolară arondată.

Scurt istoric al şcolii: Actuala clădire a ŞCOLII GIMNAZIALE NR.11 BOTOŞANI datează din anul 1959, şi în ea a funcţionat LICEUL “MIHAI EMINESCU ”, până în anul 1969, În acest an, liceul s-a mutat într-un local nou din strada O. Onicescu , iar în fostul local al acestuia s-a înfiinţat ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 BOTOŞANI, în care funcţionează şi astăzi.

În prezent, şcoala noastră are două structuri, respectiv Grădiniţa cu program normal Floare de colţ Botoşani, care funcţionează în localul din strada Ştefan Luchian, nr. 17 şi Grădiniţa cu program prelungit Nr. 14 Botoşani, care funcţionează în localul din Aleea Unirii Nr. 4.

 Resurse umane
    • Elevi

 Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani  şcolarizează  în acest an 1049 elevi şi preşcolari, grupaţi în 42 grupe/clase.

    • Cadre didactice

Din cele 63 de cadre didactice titulare, 43 cadre didactice au gradul didactic I, 9 au gradul didactic II, 7 au gradul didactic definitiv şi 2 cadre didactice sunt debutante. Doi dintre profesorii şcolii au titlul de doctor în ştiinţe.

    • Personal didactic auxiliar

Este format dintr-un secretar şef, un secretar, un bibliotecar, un contabil, un laborant, un informatician şi un administrator de patrimoniu.

    • Personal nedidactic

Activitatea de administraţie este asigurată de 13 îngrijitoare pentru cele trei localuri, 3 muncitori de întreţinere şi 3 paznici.

Resurse materiale

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în trei localuri, cel din Calea Naţională dat în folosinţă în anul 1959, cel din strada Ştefan Luchian dat în folosinţă în anul 1926 şi cel din Aleea Unirii dat în folosinţă în anul 1970. În aceste spaţii, există 30 săli de clasă, 2 laboratoare, un cabinet de informatică, bibliotecă, sală de sport cu vestiare, cancelarie şi birouri.