Proiect e-Twinning

Film activitate

Proiect  eTwinning

 ,,Let’s sing and dance NOT only for Christmas but also for Spring and nature!”

    Prof. Greta Cojocariu, clasa I E

          Argument:

         Schimbul de bune practici cu colegii din alte tari europene din cadrul proiectelor Comenius, Erasmus+, pe teme culturale si de diversitate culturală mi-a îmbogățit experiența didactico-profesională și culturală. Am invatat unele elemente noi de utilizare a noilor tehnologii ( tagul world cloud art, movie maker, BeFunky,

colorilo, padlet,) și am decis să implic elevii în colaborarea cu elevi de vârste asemănătoare din alte tări.

Proiectul eTwinning ,,Let’s sing and dance NOT only for Christmas but also for Spring and nature!”  s-a derulat din octombrie 2016 până în iunie 2017. Am fost unul din cei 20 de parteneri din 8 tari europene (Polonia, Grecia, Cipru, Spania, Ucraina, Finlanda, Bulgaria, Romania).

 

Scopul:

Îmbunătățirea abilităților de bază în limba engleză, lărgirea cunoștințele culturale, utilizarea tehnologiei digitale.

 

Obiective

– Învățarea de cântece în limba engleză în mod cooperativ,                                                                       – Schimb de cântece tradiționale de Crăciun și despre natură,                                                                              –  Comunicarea cu elevii din alte țări folosind limba engleză și mijloacele TIC,                                                                     – Îmbunătățirea abilităților de ascultare și vorbire în limba engleză prin cântece și făcând activități legate de cântecele pe care le învăță ( jocuri, plimbări in natură, desene).

            Legături către rezultate proiect

 

Video

https://twinspace.etwinning.net/30880/materials/images

etw_europeanqualitylabel_100479_ro

etw_qualitylabel_100479_ro (1)

sc

 

Blogul proiectului

erasmus

Inov8 Your School

Număr de referință – 2016-1-RO01-KA101-023866

https://erasmusscoala11botosani.blogspot.ro/

 

 

ANUNŢ                                                                                                                                        

      pentru selecția membrilor echipei de redactare a formularului de candidatură și implementare a proiectului de mobilitate școlară, Acțiunea KA1, din cadrul Pogramului Erasmus+,  runda 1,  2016.

În perioada 02.11-10.11.2015 va avea loc selecţia membrilor echipei de proiect care vor participa la completarea formularului de candidatură și vor implementa proiectul de mobilitate școlară, Acțiunea KA1, din cadrul Pogramului Erasmus+,  runda 1,  2016.

Criteriile de selecţie sunt:

 • Să aibă experienţă în derularea de proiecte (implementare, monitorizare, evaluare,

diseminare/valorizare) (1-20p);

 • Să deţină competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză/franceză, scris (1-10 p)

şi vorbit (1-10 p);

 • Să deţină competenţe de utilizare a TIC (1-20 p);
 • Să aibă disponibilitate de a lucra în echipă (1-10 p);
 • Să aibă disponibilitate de a lucra peste program (1-10 p);
 • Să dea dovadă de spirit tolerant și civic (1-10 p).

 

Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură.

Pentru participarea la selecţie,  se va depune la Secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr.11 Botoşani, până în data de 10.11.2015, orele 12.00, un dosar de candidatură, care va conţine:

– O scrisoare de intenţie din care să reiasă ce nevoi ale organizației ați identificat dvs și cum va integra organizația dvs. competențele și experiențele dobândite de către cel/cea care participă la un proiect de mobilitate;

– Ce furnizor/furnizori de cursuri de formare ați identificat – denumirea cursului, țara de origine, limba de curs;

–  Un formular de candidatură pentru KA1 completat secțiunile F, G, H, I;

–  Un exemplar din CV-ul Europass, semnat în original şi datat pe fiecare pagină;

–  Documente justificative;

 

Rezultatele selecţiei se vor comunica până în data de 13.11.2015.

                Responsabil Comisie

  Proiecte educaționale europene

C.Aionițoaei

 

Grila de evaluare

pentru membrii echipei de redactarea formularului de candidatură și implementarea proiectului de mobilitate școlară, Acțiunea KA1, din cadrul Pogramului Erasmus+, runda 1,  2016

 

Numele și prenumele profesorului:

 

Criterii de selecție Punctaj maxim Punctaj obținut
 1. Cunoașterea limbii engleze/ franceze/ italiene dovedită prin documente
 • diplomă de licență – 10p.
 • atestat cursuri de formare – 7p.
 • autoevaluare prin pașaport lingvistic/ CV conform Cadrului European de Referință pentru limbi străine – 5p.
10 p.  
 1. Competențe digitale – Word, Internet, utilizare platforme de învățare
 • diplomă de licență – 10p.
 • atestat cursuri de formare – 7p.
 • experiență în utilizare – 5p.
10 p.  
 1. Experiență în redactarea și implementarea de proiecte și programe europene (LLP: Comenius/Grundtvig, Phare, Leonardo de Vinci, Arion, TiA etc.)
 • redactare și implementare – 10p.
 • implementare – 5p.

 

10 p.  
 1. Cunoașterea noului program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului Erasmus+
 • participare la sesiuni de informare – 10p.
 • studiu individual – 5p.
10 p.  
 1. Spirit de echipă, susținut prin implicarea în activități școlare și extrașcolare
5 p.  
 1. Seriozitate, credibilitate, moralitate, toleranță, spirit civic, spirit organizatoric
5 p.  
 1. Scrisoarea de intenție
10 p.  
 1. Curriculum Vitae
10 p.  
 1. Completarea formularului de candidatură
   
 1. Identificarea nevoilor de formare și a partenerilor
10 p.  
 1. Descrierea activităților
10 p.  
 1. Impact, diseminare, evaluare
10 p.  
TOTAL 100 p.  

Comisia de evaluare – Prof. Gabriela Popovici

                                       Prof. Monica Munteanu

                                       Pancu Gabriela- reprezentant al părinților

 

erasmus

Inov8 Your School

Număr de referință – 2016-1-RO01-KA101-023866

ANUNȚ

 PRIVIND SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE

din cadrul proiectului Inov8 Your School,

număr de referință – 2016-1-RO01-KA101-023866

 

În data de 12.05.2016, va avea loc selecția profesorilor beneficiari ai mobilităților de formare din cadrul proiectului Inov8 Your School, pe fluxuri.

Cadrele didactice interesate vor depune la Comisia de Proiecte educaționale europene un dosar care va cuprinde: cerere de participare la selecție, scrisoare de intenție, CV Europass semnat pe fiecare pagină, prezentarea cursului de formare la care doresc să participe. Membrii echipei de proiect selectați în 13.11.2015 vor anexa doar cererea de participare.

În selecţia profesorilor beneficiari se va ţine cont de următoarele criterii:

– să fie profesori ai Școlii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani;

– să depună un dosar de candidatură cuprinzând următoarele documente: cerere de participare la selecție, scrisoare de intenție, CV Europass semnat pe fiecare pagină, prezentarea cursului de formare la care doresc să participe;

– să dovedească competenţe în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor;

– să dovedească abilităţi de comunicare într-o limbă străină (engleză nivel minim A2 oral şi scris);

– să aibă autoritate morală şi profesională;

Director adjunct,

Prof. Gabriela Popovici

erasmus

Inov8 Your School

Număr de referință – 2016-1-RO01-KA101-023866

Rezultate selecție a participanților la cursurile de formare, pe fluxuri,

în cadrul proiectului de mobilitate școlară Inov8 Your School,

număr de referință 2016-1-RO01-KA101-023866

 

În urma evaluării dosarelor de candidatură, au fost selectate următoarele cadre didactice:

 • Make technology your friend! – Using ICT to engage students in the modern classroom! – Malta, noiembrie 2016:
 • prof. Brehuescu Mirela
 • prof. Gîndu Elena-Zvetlana
 • prof. Cojocariu Greta-Felicia
 • prof. Palade Corina
 • Best Practices Benchmarking – Finlanda, aprilie 2017:
 • prof. Gania Daniela-Mihaela
 • prof. Acsente Simona-Marilena
 • prof. Filip Eugenia
 • Innovative Teaching Methods – Olanda, iulie-august 2017:
 • prof. Cantimir Mihaela
 • prof. Filip Eugenia
 • prof. Aionițoaei Cristina-Maria
 • Rezervă – prof. Apostoaie Violeta-Mihaela

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

 

13.05.2016

Director adjunct, Popovici Gabriela

Reprezentant al părinților, Pancu Gabriela

Prof. Munteanu Monica

Rezumatul  proiectului:

  Inov8_your_school_ppt

PROIECTE INTERNAȚIONALE

In perioada 2010-2012, se va derula proiectul Comenius Regio “Enrichment of Teaching Methods of Romanic Languages as the Mother Tongue Language” nr. 10-PR-05-BT-RO,IT, din cadrul Programului Sectorial Comenius, Programul des Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene (buget aprobat: 26.820,50 Euro), prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Programul Sectorial Comenius.

proiect_romania_italia
Partenerii din cadrul proiectului sunt:

  • Regiunea 1 – România:
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani;
 • Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani;
 • Biblioteca Judeţeană “Mihai Eminescu” Botoşani;
  • Regiunea 2 – Italia:
 • Giunta Regionale della Campania;
 • Istituto Comprensivo Statale „P.A.G Martini”;
 • Biblioteca Comunale di Castel Baronia “P. S.Mancini”;

Obiective:

 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbile română şi italiană (limbi mai puţin vorbite şi studiate in Europa) pentru a-i face pe elevi să conştientizeze importanţa limbilor materne în Uniunea Europeană şi sprijinirea legăturii dintre educaţia formală din şcoli si educaţia non-formală din afara şcolii (din biblioteci).

 • Adaptarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi diseminarea noilor metodologii de predare a limbilor române si italiene folosită în sălile de clasă, incluzând şi TIC;

 • Intensificarea înţelegerii de către elevi şi profesori a diversităţii valorilor culturale şi lingvistice din regiunile şi ţările partenere;

Produse finale:

 • crearea unei pagini pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean dedicată proiectului- http://www.isjbotosani.ro/categorie/Comenius ;
 • realizarea şi prezentare a două spectacole lirice (unul pentru fiecare ţară parteneră) cu fragmente în limbile materne şi limba engleză ;
 • crearea unui mini-dicţionar româno- italiano- englez pe teme ale toleranţei, educaţiei civice, educaţiei europene, relaţiilor interculturale;
 • crearea unei povestiri în lanţ de câtre elevii români si italieni intitulată „Extraordinarele Întâmplări ale lui Păcală şi Pinocchio”;
 • realizarea unui portofoliu metodologic care include planuri didactice, teste, exerciţii, recomandări metodologice şi un scurt studiu comparativ despre metodele didactice folosite în predarea limbilor române si italiene;
 • crearea unui calendar 2012 ilustrat cu desene ale elevilor şi fragmente din mini dicţionarul româno-italiano-englez mai sus menţionat ;

Alte produse: Honour Book – cartea de onoare a proiectului, fotografii, panou cu fotografii şi informaţii despre ţara parteneră şi despre proiect, portofolii.
Alte rezultate ce urmează a fi dobândite:

 • Iniţierea profesorilor români în studiul limbii italiene, realizarea de materiale didactice necesare studierii limbii italiene (cursul de limba italiană, fişe de lucru, dicţionare, CD –uri)
 • Iniţierea profesorulor italieni în studiul limbii române, realizarea de materiale didactice necesare studierii limbii române ( curs de limbă română, mini-dicţionar , fişe de lucru, casete audio);
 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală în limba engleză, limba de lucru a proiectului;

 

Cultural Bridges To The Future 2012-2014

Organizatia coordonatoare: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI
Partneri :

 • Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszainoka-Tiszasas/ Általános Iskola Cserkeszőlő – HU;
 • Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlköğretim Okulu – TR;
 • Istituto Comprensivo Statale “BENEDETTO CROCE” – IT;
 • VERGALES PAMATSKOLA – LV;
 • Dimotiko Scholeio Katharis- Dimitri Liperti – CY.

Obiectivele proiectului :

 1. Promovarea educaţiei interculturale cu accent pe cunoaştere şi respect reciproc faţă de diversitatea culturală şi lingvistică a societăţii.

 2. Promovarea cunoaşterii colaborative în rândul elevilor cu ajutorul instrumentelor TIC.

 3. Întărirea dimensiunii europene în educaţie prin dezvoltarea educaţiei pentru cetăţenie europeană în şcoli.

Principalele rezultate aşteptate:

 • realizarea, de către elevi, de panouri de prezentare a fiecărei ţări partenere;
 • organizarea de ateliere de lucru în comun pe mai multe tematici: meşteşuguri tradiţionale, gastronomie tradiţională, sărbători religioase, personalităţi culturale;
 • realizarea unei cărţi de bucate (utilizând instrumente TIC) care să conţină reţete din fiecare ţară participantă;
 • realizarea unui album al personalităților utilizând instrumente TIC;
  crearea unei broşuri care să prezinte obiceiuri şi tradiţii specifice sărbătorilor religioase din fiecare ţară;
 • crearea unei pagini wiki a proiectului (în limba engleză, dar şi în limbile materne ale elevilor implicaţi în parteneriat);
 • organizarea unei expoziţii de desen intitulată „Toleranţă şi Prietenie” în fiecare şcoală;
 • crearea, de către elevi, a Decalogului Toleranţei în Europa;

Impactul preconizat si utilizarea rezultatelor:

Impactul asupra elevilor:

 • îmbogăţirea cunoştinţelor generale despre ţările partenere şi valorile lor culturale;
 • dezvoltarea abilităţilor sociale de adaptare la medii multiculturale;
 • promovarea unui dialog direct între elevi spre o mai bună acceptare reciprocă, toleranţă şi înţelegere;
 • dezvoltarea abilităţilor TIC ;
 • îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba engleză;
 • îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba maternă;
 • stimularea cunoaşterii prin auto-descoperire, dezvoltarea gândirii critice;
 • facilitarea mobilităţii elevilor defavorizaţi.

Impactul asupra profesorilor:

 • promovarea unor metode de predare active în medii de predare non-formale;
 • activizarea metodelor de predare a limbii materne şi engleze;
 • schimbul de bune practici în scopul creşterii performanţelor elevilor;
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba proiectului;
 • lărgirea şi îmbogățirea orizontului cultural ;
 • sporirea competenţelor digitale;
 • îmbunătăţirea relaţiei profesor – elev;

Impactul asupra şcolilor:

 • includerea în PDI (Planul de Dezvoltare Instituţională), precum şi în celelalte documente manageriale ale şcolii , a acelor activităţi extracurriculare cu impact maxim asupra elevilor şi a cadrelor didactice;
 • promovarea dialogului inter-instituţionale între parteneri;
 • creşterea prestigiului şi rolul şcolilor în comunităţile locale.

Utilizarea rezultatelor

Rezultatele şi experienţele din parteneriat vor fi prezentate pe pagina wiki a proiectului, pagină ce va fi periodic actualizată prin postarea de articole, fotografii, şi rapoarte care să asigure vizibilitatea proiectului la nivel local, regional şi european

La nivel local vor fi organizate conferinţe de presă în cadrul reuniunilor de proiect cu scopul de a prezenta progresul proiectului – calendarul activităţilor, gradul de realizare a obiectivelor propuse, dificultăţile întâlnite pe parcursul derulării parteneriatului precum şi modul de depăşire a acestora.

Cadrele didactice vor publica articole în reviste de specialitate (ex. revista”Mentor al XIX în România) care să releve impactul proiectelor Comenius asupra elevilor, profesorilor şi al şcolii.

Diseminarea şi utilizarea rezultatelor vor fi realizate în timpul sesiunilor speciale cu elevi, cadre didactice, părinți și alte persoane interesate (elevi şi cadre didactice din alte instituţii şcolare din oraş/ regiune).

Produsele finale ale proiectului vor putea fi consultate de un public larg, ele urmând a fi distribuite şi altor şcoli sau instituții interesate.

 

Proiect Aces „Media Changemakers”

Scopul proiectului este valorificarea potenţialului informativ-formativ al mass-media şi să dezvoltarea gândirii critice a elevilor pentru minimalizarea efectelor negative

 • ale acesteia.

 

Obiectivele proiectului :

 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor de accesare, selecţie, evaluare şi utilizare a informaţiilor furnizate de canalele mass media.
 • Dezvoltarea creativităţii elevilor prin realizarea de produse media folosind instrumente TIC;
 • Creşterea vizibilităţii instituţiei şcolare în cadrul Aces – Academia Şcolilor din Centrul şi Estul Europei;

Activitati:

 • Ţara mea – parte a Europei” prezentări realizate de elevii români şi macedonieni cu ajutorul programului Prezi;
 • Videoconferinţă ;
 • Reuniune de proiect în România;
 • „Cum se scrie un articol de ziar?”– ateliere de lucru în colaborare cu specialiști de la Centrul Europe Direct Botoșani;
 • „Pro şi Contra Internet” – dezbatere cu elevii ;
 • „Internetul este viaţa mea” – concurs de postere;
 • „Siguranţa navigării pe Internet” – informare a părinţilor cu privire la pericolele navigării pe Internet;
 • „Aparatul digital – prietenul meu”– concurs de fotografie;
 • Reuniune de proiect în Macedonia;
 • Editarea produselor finale ale proiectului – ziarul şi albumul cu postere.

Principalele rezultate:

Produse finale :

 1. „Our Medi@ World” (ourmediaworld.wordpress.com) – ziar realizat in comun care cuprinde articole, reportaje şi imagini din timpul desfăşurării activităţilor de proiect;
 2. „Media Changemakers”– album virtual de postere care au ca subiect influenţa mass media asupra tinerei generaţii.

Impactul preconizat :

Impactul asupra elevilor:

 • o mai bună înţelegere a complexităţii fenomenului mass media;
 • creşterea motivaţiei pentru informare, documentare, comunicare, selecţie şi analiză a informaţiilor furnizate de mass media;
 • îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre ţările partenere;
 • stimularea creativităţii elevilor cu ajutorul instrumentelor TIC;
 • însuşirea de noi metode şi tehnici non-formale de lucru;
 • dezvoltarea competentelor cheie; comunicarea în limba engleză, competenţe digitale, competenţe sociale si civice;

Impactul asupra profesorilor:

 • diversificarea metodelor didactice utilizate în procesul didactic;
 • dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză şi a competenţelor digitale;
 • imbunătățirea relaţiei profesor – elev;
 • formarea unor capacităţi de autoinstruire pentru adaptarea la solicitările societăţii contemporane, în contextul exploziei informaţionale;

Impactul asupra școlii:

 • Şcoala poate să găsească un sprijin deosebit de preţios în conţinuturile difuzate de noile tehnici de comunicare sub raportul întregii informaţii, al stimulării motivaţiei învăţăturii și al optimizării procesului didactic.

 • creşterea prestigiului școlii în comunitatea locală prin realizarea şi distribuirea produselor finale.

Impactul asupra comunităţii locale:

 • impact major asupra celorlate instituţii şcolare pentru că acest tip de proiecte este mai puţin cunoscut în regiunile noastre.
 • atrage atenţia instituţiilor publice asupra nevoilor educaţionale ale tinerei generaţii;
 • formarea unei tinere generaţii mai instruită şi mai pregătită pentru a face faţă viitoarelor responsabilităţi.

În cadrul proiectului au avut loc două întâlniri de proiect:

În luna decembrie 2012 la Botoșani -Romania și cea de –a doua la Bitola, Macedonia, în luna februarie 2013.

 

Conferinţa Internaţională eTwinning,
Budapesta, 31 martie – 2 aprilie

Anul acesta, două manifestări internaţionale cu o largă participare internaţională, Conferinţa şi tabăra eTwinning, au avut loc simultan la Budapesta, în perioada 31 martie-2 aprilie. La această reuniune au participat peste 500 de cadre didactice şi 100 de elevi din 31 de ţări europene. Printre aceştia s-au numărat şi prof. Rodica Başno, director, Scoala cu cl.I-VIII Nr. 11, Botoşani şi Cristina Aioniţoaei, profesor coordonator al proiectului Kids In Amazing Boxes (KAB), unul din proiectele finaliste la aceasta competiţie.

Budapest

eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa. Cadrele didactice din toate ţările Europei se pot înscrie în program şi pot avea acces la instrumentele on line eTwinning (portalul şi desktop-ul) pentru a face cunoştinţă, a se întâlni virtual, a face schimb de idei şi exemple practice, a învăţă împreună în cadrul seminariilor şi a participa la proiecte online. Programul eTwinning oferă instrumente de căutare parteneri atât pentru proiecte eTwinning, cât şi pentru parteneriate Comenius.

În prima zi a conferinţei , care a avut loc la Novotel Congress Hotel and World Trade Center din capitala Ungariei, participanţii au fost salutaţi, prin intermediul unui mesaj video, de doamna Androulla Vassiliou, comisar pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, care a declarat că “tema conferinţei de anul acesta este responsabilizarea elevilor. Este prima dată când voi, elevii, participaţi la conferinţa eTwinning. Acest lucru ne reaminteşte faptul că, deşi eTwinning se dezvoltă ca o reţea de formare profesională a cadrelor didactice, de fapt ea a fost creată pentru voi! Consider că sunteţi foarte norocoşi că aveţi asemenea dascăli, care nu ezită să lucreze suplimentar şi să demareze proiecte ca să facă procesul de învăţare mai plăcut pentru voi”.

A urmat apoi ceremonia de premiere a laureaţilor Premiilor eTwinning 2011 – proiectele premiate, la cele trei categorii de vârstă şi la cele cinci categorii speciale, au fost alese dintr-un număr de 300 de proiecte depuse. Două premii europene au fost câştigate de către profesorii români: prof. Irina Vasilescu, de la Scoala nr. 195 Bucureşti, pentru proiectul “Maths in Wonderl@and”în parteneriat cu Maria Teresa Asprella, (IT) şi de prof. Georgeta Bădau, de la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia, pentru proiectul “Lectures partagées”, în parteneriat cu Christelle Demange-Ducrot, (TR).

În cea de-a doua zi, au fost organizate ateliere de lucru, cu o tematică diversă: metode de utilizare a instrumentelor de lucru digitale în cadrul proiectelor, atragerea şi responsabilizarea elevilor în activităţile eTwinnig, idei de proiecte, etc. Profesorii din România au participat la ateliere de lucru cu o tematică extrem de interesantă- Introducing eTwinning teams, susţinut deLaura Maffei din Italia şi Mónika Kiss din Ungaria , câştigătoare la categoria 12-15 ani şi Motivating Pupils Through eTwinning Projects , moderat de Adam Stepinski, profesor de istorie si limba engleză din Polonia.

Programul manifestării a cuprins şi vizitarea expoziţiei cu produse finale, organizată de către premianţi în colaborare cu Serviciile de Suport Naţionale, care s-a constituit într-un excelent exemplu de bune practici. Au fost organizate peste 20 de standuri: eTwinning in Kindergarten and Primary School, Cross curricular Projects – Post Primary, eTwinning and the Humanities, Maths and Science Projects, Multiculturalism and Multilingualism, etc. În cadrul expoziţiei au avut loc şi scurte prezentări pe diverse teme, susţinute de către profesorii participanţi.

Participarea profesorilor de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani la Conferinţa de la Budapesta a însemnat mai mult decât ocazia de a obţine informaţii directe despre cele mai bune opt proiecte educaţionale colaborative din Europa, dar a creat şi posibilitatea de a stabili o legătură directă cu partenerul finlandez, prof. Tiina Torvinen. Cu acest prilej s-a făcut un util schimb de idei pentru viitoare proiecte eTwinning bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, şi au fost apreciate competenţa, seriozitatea şi creativitatea de care au dat dovadă atât profesorii şi elevii români cât şi cei finlandezi.

 

KIDS IN AMAZING BOXES

Punct de plecare: Acest proiect a avut drept punct de plecare necesitatea cultivarii la elevi a spiritului critic, a capacitatii de discernamant si de judecata, fata de continutul audio-vizual difuzat. Elevii nostri nu trebuie sa accepte fara un examen critic tot ceea ce citesc, ce aud, ce vad, ci este necesar sa-si insuseasca criterii de apreciere, de selectie si de evaluare a ceea ce este de calitate din noianul de informatii.

Durata Proiectului: 01.01.2010 — 01.09.2010
Grupa de varsta: 4-11 ani
Parteneri:
Jokelan koulu, Raahe, Finlanda (Tiina Torvinen)
Scoala cu clasele I-VIII Nr. 11, Botosani, Romania (Cristina Aionitoaei)
Obiectivele Proiectului:

 • cultivarea gandirii critice a copiilor in ceea ce priveste continuturile difuzate de mass-media vizuala;
 • dezvoltarea abilitatilor TIC;
 • incurajarea creativitatii si inovatiei;
 • dezvoltarea competentelor de comunicare in limba engleză.

Activitati:

Pentru inceput, au fost realizate prezentări ale celor doua tari implicate in proiect, la orele de geografie si de stiinte elevii s-au familiarizat cu elemente de cultura si civilizatie romana si finlandeza. La orele de educatie plastica, elevii au pictat steagurile celor doua tari, iar in timpul orelor de tehnologie au realizat obiecte mici si suveniruri. Atat elevii romani cat si cei finlandezi au participat la ore de lectura din basme romanesti si povestiri finlandeze din Kalevala, tara indepartata de Elias Loennrot.

Apoi, s-a trecut la urmatoarea etapa a proiectului:confectionarea back-groundurilor si a cutiilor calatoare. Filmarea propriu-zisa a constat in doua etape : plecarea din Romania si sosirea in Finlanda , plecarea din Finlanda si sosirea acasa cu un mic obiect finlandez ca amintire. Aceasta filmare a presupus trimiterea backgroundului romanesc prin posta si primirea celui finlandez, partenerii nostri urmand aceleasi etape ale proiectului.

Instrumente TIC Folosite:

Pentru realizarea materialelor s-a folosit o camera digitala si s-a apelat la Adobe PhotoShop , Photostory si Windows Movie Maker. Materialele au fost incarcate pe Twinspace.

Rezultate si Impact:

Participarea la activitătile proiectului a contribuit la constientizarea puternicei influente mass media care contureaza de multe ori o imagine eronata asupra lumii

Integrare in curriculum:

In timpul desfasurarii proiectului, in afara cunostintelor de utilizarea a computerului, s-a facut apel si la alte discipline de studiu:la orele de educatie plastica, elevii au decorat cutiile, au pictat background-ul necesar filmarii, iar cei mai mici au realizat suvenirurile. Orele de geografie si de stiinte au fost dedicate studiului particularitatilor naturale si economice ale celor doua tari. Educatia fizica a fost implicata in proiect, copiii fiind nevoiti sa depuna efortul fizic necesar intrarii si iesirii din cutiile calatoare.

Premii Obtinute:
eTwinning Label si Certificat de Calitate European;
Proiect finalist la categoria 4-11 ani la Premiile Europene eTwinning 2011;