Diploma IRIS 2016

sc0002

Revista Scolii

Editarea revistei şcolare bilingve IRIS-11 este rezultatul unei lungi tradiţii publicistice din şcoala noastră. Prima revistă școlară, intitulată AZUR, tipărită anii 70, cuprindea articole ale unor elevi care sunt astăzi părinţii unor elevi actuali. Ducând mai departe tradiţia, i-am dat o dimensiune europeană prin caracterul ei bilingv, revista fiind unul dintre mijloacele de diseminare cele mai eficiente ale activităţilor şi evenimentelor din şcoală.

IRIS-11 este oglinda universului vârstei, a prezentului în care elevii cresc şi se formează, surprinde pulsul vieţii şcolare, ecoul activităților elevilor, cultivă interesele, dezvoltă aptitudinile, încurajează talentele.

Concepută ca o revistă magazin – 4 numere în întregul an școlar, 28 – 32 de pagini, cu pagini și în limba engleză, acoperă o arie largă de preocupări, de interese, talente; antrenează un număr mare de colaboratori din domenii variate, promovând astfel, cu mai multă eficienţă, principiul efortului colectiv.

Prin editarea revistei bilingve (româno-engleză) Iris 11 se urmăreşte :

  • identificarea elevilor cu potenţial creator în domeniul literar şi plastic;
  • dezvoltarea aptitudinilor jurnalistice ale elevilor;
  • dezvoltarea abilităţilor de exprimare corectă si expresivă în limba română;
  • dezvoltarea de competenţe lingvistice (cu deosebire a celor de scriere) în limba engleză;
  • dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi de redactare a unor materiale din genuri jurnalistice diferite (interviuri, rapoarte, comentarii, etc);
  • lărgirea orizontului cultural al elevilor prin mediatizarea aspectelor relevante din spaţiul anglo-saxon;
  • dezvoltarea stimei de sine a elevilor, prin promovarea muncii lor.

Elevii se regăsesc în paginile revistei ca jurnalişti, dar şi ca cititori, fapt dovedit de numărul de exemplare în care este editată (în medie 200 de exemplare).

Cei implicați direct în realizarea revistei învață să redacteze articole despre principalele evenimente din viața școlii şi a comunităţii în care trăiesc. Aceștia au căpătat încredere în abilitatea lor de a-și exprima gândurile, opiniile şi sentimentele în proză sau în versuri, folosind o gamă largă de procedee stilistice, contribuind la ilustrarea revistei cu fotografii și desene realizate de ei.

Pentru elevi, revista IRIS 11 constituie cea mai la îndemână modalitate de a participa activ la toate manifestările organizate de către şcoală şi pentru şcoală, o cale de a-şi exprima propriile păreri în legătură cu evenimentele din şcoală. Copiilor li s-a permis să scrie cum au gândit la vârsta lor, încercând să nu le impunem personalitatea noastră, a adulților, ci doar să-i deprindem să se autoanalizeze şi să-şi controleze expresia, ajutându-i din umbră. Astfel, revista este tinerească, scrisă cald, spontan şi sincer.

Revista IRIS 11 a dovedit că, este și va continua să fie o parte importantă a culturii organizaționale a şcolii.

Cadre didactice coordonatoare

Prof. Cristina Aioniţoaei ( limba engleză)

Revista noiembrie 2016

Revista  aprilie 2016